Warto być odpowiedzialnym!

Pomagamy młodym ludziom odpowiedzialnie osiągać szczyty marzeń – dajemy im narzędzia, aby mogli odpowiedzieć na zauważane przez siebie, współczesne problemy lokalne i globalne.

Wspólnie z młodymi ludźmi oraz rodzinami z dziećmi wędrujemy i odkrywamy świat, uczymy się być odpowiedzialnymi za życie drugiego człowieka, otaczającą nas przyrodę i miejsce, w którym żyjemy. Bo warto być odpowiedzialnym!

Jako Fundacja Rysy działamy od 2019 roku

uczestników projektów

organizacji partnerskich

edukatorów

wolontariuszy

Góry są środkiem, celem jest człowiek. Nie chodzi o to, aby wejść na szczyt, robi się to, aby stać się kimś lepszym.

Walter Bonatti, włoski wspinacz

Co robimy i jak działamy

Nasze projekty kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych oraz rodzin z dziećmi. Chcemy, by każdy czuł się odpowiedzialny za świat, w którym żyjemy i pracujemy – za to, co zastaliśmy oraz to, co po sobie zostawimy kolejnym pokoleniom.

Działalność fundacji skierowana jest do rodzin z dziećmi oraz do młodych ludzi i osób z nimi współpracujących w szczególności na terenach wiejskich i małomiasteczkowych — naszym celem jest w szczególności przeciwdziałanie defaworyzacji społecznej, wzmacnianie więzi rodzinnych, wsparcie rodzin w wychowaniu dziecka, rozwój kompetencji i aktywizacja młodzieży do czynnego udziału w decydowaniu o sprawach dla niej ważnych.

Nasze projekty są realizowane przez młodzież – dzięki wspólnej pracy z nami często stawiają oni pierwsze kroki na rynku pracy, zwiększając swoje kompetencje społeczne i zawodowe.

Nasze projekty

Zobacz film z naszego projektu #cisneklate2020

Trudny rok na tego typu działania, ale podjęliśmy wyzwanie 🙂 Ponad 3000 osób przeszkolonych na naszych eventach, warsztatach prowadzonych w szkołach, na piknikach, festynach, imprezach i innych podobnych akcjach, w których braliśmy udział.

Organicznik

Ratownik

strażnik przyrody

Animator

O programie kształcenia

Przewodników Fundacji Rysy

Kim jest Przewodnik Fundacji Rysy?

lider pracy organicznej

To kreatywny przedsiębiorca społeczny, biorący odpowiedzialność za życie i innych.

Wykorzystując metodę projektów (Project Based Learning) wspólnie z młodzieżą realizujemy lokalne projekty społeczno – gospodarcze. 

HIstoryczna przedsiębiorczość społeczna organiczników ma współcześnie wiele wspólnego z ideą tworzenia wartości wspólnej (ang. Creating Shared Value, CSV) związaną z rozwojem społecznej odpowiedzialności biznesu i dostrzeganiem możliwości biznesowych w wyzwaniach społecznych z zastosowaniem zasady win-win. Celem programu jest stworzenie – na terenach wiejskich, małomiasteczkowych – modelu inkubacji młodzieżowych projektów społeczno-ekonomicznych

Ratownictwo i sytuacje kryzysowe 

To odpowiedzialny ratownik, wykazujący się rzadko dziś spotykaną odwagą cywilną, potrafiący wyjść z tłumu i wziąć odpowiedzialność w za siebie i otoczeniem zaopiekować się grupą i reagować w sytuacjach kryzysowych, niepewnych.

Chcielibyśmy, by Polacy mieli odwagę i wiedzieli jak uratować drugiemu człowiekowi życie.

Wspólnie z młodymi ratownikami, z wykorzystaniem nowych technologii i nowych trendów w edukacji (eduntainment, gamifikacja) prowadzimy warsztaty, szkolenia i pokazy ratownictwa i pierwszej pomocy

Ekologia Integralna

To przewodnik doceniający piękno otaczającego go świata, który potrafi zarówno odnaleźć ścieżkę w niedostępnej głuszy, rozumie otaczającą go przyrodę, troszczy się o nią, ale potrafi również przekazać tę troskę i wrażliwość drugiemu człowiekowi.

Animator lokalny:

K.a.w.a. organiczna

To proaktywny lokalny działacz, biorący odpowiedzialność za swoją lokalną wspólnotę, którą współtworzy.

W ramach niniejszego modułu wspieramy i aktywizujemy młodzież do czynnego udziału w decydowaniu o sprawach dla niej ważnych, planujemy prowadzić Mobilny Punkt Informacji Młodzieżowej.

K.A.W.A. ORGANICZNA

Klub Aktywnych Wolontariuszy i Animatorów pracy organicznej ma tworzyć wspólnotę młodych liderów z terenów wiejskich i małomiasteczkowych, którzy wspólnie wyznają takie wartości jak:

patriotyzm, troska o środowisko i dobro wspólne.

skorzystaj również z

eurodesku!

Eurodesk to sieć działająca w 34 krajach europejskich. Eurodesk to informacja o wolontariacie, studiowaniu, pracy, mobilności i aktywności na terenie Europy.

Nasi Partnerzy

Masz pomysł na wspólne działanie?
Napisz lub zadzwoń i porozmawiajmy!

ul. Kwiatowa 56, 62-005 Potasze

(+48) 784 612 032

10 + 8 =