Prowadzimy stacjonarny i mobilny

Punkt Eurodesk Polska

na terenach wiejskich Aglomeracji Poznańskiej

Sieć Eurodesk Polska

  • Eurodesk to sieć działająca w 34 krajach europejskich. Należą do niej organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i młodzieżową.

  • Współpracujemy z klikunastoma organizacjami w Wielkopolsce.

Punkt Informacyjny

  • Eurodesk to informacja o wolontariacie, studiowaniu, pracy, mobilności i aktywności na terenie Europy.

  • W szkołach na terenach wiejskich lub mniejszych miejscowości prowadzimy eurolekcje, które pomagają młodym ludziom zrozumieć idee działania Unii Europejskiej lub różnych instytucji z nią związanych.

Baza programów grantowych

  • Prowadzimy bazę programów grantowych dla projektów młodzieżowych, lokalnych organizacji z terenów wiejskich i grup nieformalnych. oraz informujemy o polityce młodzieżowej Unii Europejskiej. Informujemy o różnego rodzaju dofinansowaniach, czy szkoleniach prowadzonych przez m.in. instytucje europejskie. Pomagamy znaleźć partnerów do różnorodnych projektów. Do naszych zadań należy również dystrybuowanie publikacji i newsletterów.

Co robimy

L

Punkt Informacyjny

  • udzielamy nieodpłatnie odpowiedzi młodzieży i pracownikom młodzieżowym na pytania dotyczące m.in. studiów, wolontariatu i pracy za granicą, Podróżujemy po wsiach i gminach naszym Mobilnym Punktem, udzielając informacji o możliwościach wyjazdów zagranicznych, wolontariacie, studiowaniu, pracy, mobilności i aktywności na terenie Europy. 
L

Eurolekcje

W szkołach na terenach wiejskich lub mniejszych miejscowości prowadzimy eurolekcje, które pomagają młodym ludziom zrozumieć idee działania Unii Europejskiej lub różnych instytucji z nią związanych. 

L

Szkolenia

Informujemy o różnego rodzaju dofinansowaniach, czy szkoleniach prowadzonych przez m.in. instytucje europejskie.

L

Networking

  • pośredniczymy w nawiązywaniu kontaktów krajowych i zagranicznych. Pomagamy znaleźć partnerów do różnorodnych projektów.

 

L

Dystrybucja materiałów

  • rozpowszechniamy bezpłatne materiały informacyjne i broszury opracowane przez Eurodesk Polska dotyczące mobilności, integracji europejskiej, społeczeństwa obywatelskiego.
L

Eurodesk News - Aktualności

W 1924 roku 🇵🇱 Polska obdarowana została jednym z najwspanialszych prezentów w dziejach. Otrzymała na własność 1/3 powierzchni Tatr. Darczyńcą był hrabia Władysław Zamoyski. „Majątku, jaki mi Bóg w ręce oddał, nigdym nie uważał za własność moją, lecz za własność...

Wpadnij do nas na Kawę Lub->

K.A.W.A. ORGANICZNA

Klub Aktywnych Wolontariuszy i Animatorów pracy organicznej ma tworzyć wspólnotę młodych liderów z terenów wiejskich i małomiasteczkowych, którzy wspólnie wyznają takie wartości jak: patriotyzm, troska o środowisko i dobro wspólne.

Masz pomysł na wspólne działanie?
Napisz lub zadzwoń i porozmawiajmy!

eurodesk@fundacjarysy.pl

Siedziba Gminnego Przedsiębiorstwa Społecznego

ul. Leśna 8, 62-004 Czerwonak

\

Fundacja Rysy

(+48) 784 612 032

3 + 14 =