W 1924 roku 🇵🇱 Polska obdarowana została jednym z najwspanialszych prezentów w dziejach. Otrzymała na własność 1/3 powierzchni Tatr. Darczyńcą był hrabia Władysław Zamoyski. „Majątku, jaki mi Bóg w ręce oddał, nigdym nie uważał za własność moją, lecz za własność...